Cymraeg>>Tudalen Cyflwyniad
Cartref
Trosglwyddo
Profiant
Ewyllysiau
Gofal am yr Henoed
Priodasol
Anafiadau Personal
Casglu Dyledion
Anghydfod Eiddo
Anghydfod Adeiladwaith
Anghydfod Profiant
Cyfraith Cyflogaeth
Amaeth
Landlord a Thenant
CGA
Cysylltiadau
Cysylltwch â Ni
Ble ydym ni?
Mewngofod Cleient
Gwasanaethau Arall

Logo - HRB

Pwy ydym ni: Mae Humphrey Roberts a Bott yn gwmni o gyfreithwyr sefydliedig gyda swyddfeydd yn Aberystwyth a Thregaron.

Beth rydym ni'n gwneud: We Provide a friendly, fast and professional service through the medium of Welsh or English.

Rydym yn darparu gwasanaeth cyfeillgar, cyflym a phroffesiynol a hynny drwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg. Rydym yn falch fod amryw o’n cwsmeriaid yn rhai sydd gyda ni ers tro ac yn ein hystyried fel eu ‘cyfreithwr teuluol’. Mae’r ffaith ein bod yn arbenigo yn y mwyafrif o feysydd yn ymwneud â chyfraith teuluol, yn ein galluogi i ganolbwyntio ar ateb eich gofynion. Gallwn eich sicrhau ni fyddwch yn siomedig os y gwnewch ein defnyddio ni! Fe weithiwn gyda chi ym mha bynnag modd y dymunwch:

Fe fyddwn yn eich darparu â llinell uniongyrchol a chyfeiriad e-bost eich arbenigwr cyfreithiol a fydd yn delio â’ch achos yn bersonol o’r dechrau i’r diwedd.

Awdurdodir a rheoleddir cwmni Humphrey Roberts & Bott gan Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr (Rhif 54340).  Fe geir manylion am reolau ymddygiad cyfreithwyr ar www.sra.org.uk.  Rhif cofrestru TAW 123 4839 75.   Mae gan y cwmni hon Yswiriant Indemniad Proffesiynol (ar gyfer awdurdodaeth Cymru a Lloegr). Y brocer yswiriant yw Amtrust Europe Ltd ( trwy Hera Indemnity Ltd) , 68 Lombard street Llundain EC3V 9LJ

Hawfraint HRBSolicitors.com. Cedwir Pob Hawl. Safle dylunio gan Happy Go Digital Ltd.

spacerAnimated gif showing "weighing the balance in your favour" in both english and welsh